Poskytujeme komplexní portfolio odborných služeb z oblasti auditu, daní, poradenství, právních služeb a digitalizace účetnictví. Jsme klastr vzájemně velmi úzce spolupracujících společností – týmů jejichž členové se navzájem velmi dobře znají a společně provedli již mnoho úspěšných projektů.

Member firm of

JPA International

O nás

PROBIS Audit a.s.

Se zaměřuje především na audit a transakční poradenství – přeměny (fúze, odštěpení), poradenství při nákupech a prodejích společností.

Máme moderní přístup k auditu, jehož cílem je pomoci Vám zefektivnit procesy týkající se oblasti účetnictví a snížit potenciální daňová a finanční rizika.

Při auditu se zaměřujeme na existenci vnitřních, zejména automatických IT kontrol existujících ve Vašich systémech, tyto kontroly nám pomáhají dosáhnout cílů auditu s co nejmenší administrativní zátěží.

Audit vnímáme především jako službu klientovi, která mu má pomoci zbytečnou byrokracii odstranit místo toho, aby ji ještě zvyšovala.

Provádíme audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek zpracovaných podle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS.

Jsme členové mezinárodní sítě auditorských a poradenských společností JPA International se sídlem v Paříži. Díky členství v této síti Vám můžeme nabídnout auditní, daňové a účetní služby ve více než 70 zemích světa včetně všech našich sousedních zemí.

Služby členů našeho klastru

DéTribu s.r.o.

Komplexní daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH včetně mezinárodního zdanění.

Digitools s.r.o.

Digitální účetní kancelář a specialisté v oblasti digitalizace účetnictví od vytěžení dat z primárních dokladů přes nastavení schvalovacích workflows po nastavení individualizovaných reportů.

3Advokáti s.r.o.

Komplexní právní služby z oblasti obchodního práva a transakcemi se společnostmi.

Luca Prague s.r.o.

Poradenský butik vedený Robertem Di Cursi, bývalým partnerem Mazars v Itálii, který zajišťuje komplexní služby a vyhledávání obchodních příležitostí pro české investory v Itálii a italské investory v regionu České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.

KUREK daně s.r.o.

Transferové ceny a odborníci v oblasti mezinárodního zdanění, daně z příjmů a DPH.