Audit konsolidace

Provádíme audity konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle českých účetních předpisů i Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS.

Při první konsolidaci Vám poskytneme naše rozsáhlé know how a budeme Vám nápomocni tak, abychom dosáhli společného cíle – kvalitní a efektivně sestavené konsolidované účetní závěrky.

Největší konsolidovaná účetní závěrka, kterou auditujeme se skládá s více než 50 společností a je sestavená v souladu s Mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS.

Soustředíme se na to, aby při auditu nedocházelo k žádným neočekávaným překvapením, a aby audit nebyl pro Vás jen splněním zákonné povinnosti, ale také službou, která Vám přinese zlepšení Vašich procesů souvisejících s účetnictvím s důrazem na automatizaci a omezení zejména daňových rizik.

Máme rozsáhlé zkušenosti se zdravotnictvím, automotive, finančními skupinami, velkoobchody a investičními fondy.