Audit účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů

Provádíme audity účetních závěrek i výkazů pro zvláštní účely. Pro Vaši zakázku sestavíme vždy vhodný tým s ohledem na obor Vašeho podnikání.

Máme rozsáhlé zkušenosti zejména se zdravotnictvím, automotive, finančními skupinami, velkoobchody a investičními fondy.

Provádíme také ověřování dotací z fondů EU, ministerstev a dalších orgánů. Máme zkušenosti i s auditem příspěvkových organizací.

Audit provádíme moderně se zaměřením se na procesy, automatizaci, vnitřní kontroly a maximální efektivitu – tedy omezení administrativní zátěže klienta.

Soustředíme se na to, aby při auditu nedocházelo k žádným neočekávaným překvapením, a aby audit nebyl pro Vás jen splněním zákonné povinnosti, ale také službou, která Vám přinese zlepšení Vašich procesů souvisejících s účetnictvím s důrazem na automatizaci a omezení zejména daňových rizik.