Audit účetní závěrky sestavené podle IFRS/IAS

Máme rozsáhlé zkušenosti s audity účetních závěrek sestavených dle Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS, provádíme audity subjektů veřejného zájmu. Máme silné znalosti IFRS/IAS.  Díky našemu členství v síti JPA International máme přístup k mnoha odborníkům, se kterými můžeme diskutovat Vaše případné nejasnosti při aplikaci Mezinárodních účetních standardů.

Provádíme audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek.

Soustředíme se na to, aby při auditu nedocházelo k žádným neočekávaným překvapením, a aby audit nebyl pro Vás jen splněním zákonné povinnosti, ale také službou, která Vám přinese zlepšení Vašich procesů souvisejících s účetnictvím s důrazem na automatizaci a omezení zejména daňových rizik.

Máme rozsáhlé zkušenosti se zdravotnictvím, automotive, finančními skupinami, velkoobchody a investičními fondy.