Služby

Klastr našich úzce spolupracujících společností zahrnuje více než 30 odborníků v oblasti auditu, transakčního poradenství, daní, obchodního práva a účetnictví. Díky našemu členství v mezinárodní síti JPA International Vám dokážeme zajistit kvalitní auditorské, daňové, účetní a právní služby ve více než 70 zemích světa – ve všech sousedních státech, většině států EU, v USA, Číně i Jižní Americe.

Audit - PROBIS Audit a.s.

Ověřování individuálních a konsolidovaných účetních závěrek dle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Václav Mareš

Václav je členem správní rady PROBIS Audit a.s.. Specializuje se na audity větších společností a ekonomické poradenství. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze sbíral své zkušenosti prací pro mezinárodní auditorskou společnost z tzv. velké čtyřky. Václav je auditorem s oprávněním KAČR číslo 2365, daňovým poradcem s osvědčením KDPČR číslo 4901 a členem britské ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Mezi nejvýznamnější projekty, za které je Václav zodpovědný patří IFRS konsolidace holdingu více než 50 společností. Václav byl taktéž členem týmu zajišťujícího přípravu IPO společnosti na .americké burze NYSE (New York Stock Exchange).
Daňové poradenství ČR - DéTribu s.r.o.

Komplexní daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH včetně mezinárodního zdanění.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Klára Havala

Klára je daňový poradce a partner společnosti DéTribu s.r.o. Během studia oboru účetnictví a daně na vysoké škole se začala věnovat auditu středních a velkých výrobních i obchodních společností. V průběhu více než 5 let aktivního získávání zkušeností s auditem dle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS, se Klára zaměřila také na oblast daňového poradenství, které nyní vykonává na základě oprávnění Komory daňových poradců č. 5818.

Digitalizace účetnictví - Digitools s.r.o.

Digitální účetní kancelář a specialisté v oblasti digitalizace účetnictví od vytěžení dat z primárních dokladů přes nastavení schvalovacích workflows po nastavení individualizovaných reportů.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Jiří Lux

Jirka je jednatelem společnosti Digitools s.r.o. Specializuje se na digitalizaci účetnictví a finanční řízení malých a středních firem. Po absolvování ekonomické fakulty VŠB v Ostravě také sbíral své zkušenosti prací pro mezinárodní auditorskou společnost PwC z tzv. velké čtyřky. Po odchodu založil společnost Digitools s vizí pomoci malým a středním podnikatelům v oblastí účetnictví a finančního řízení, tak aby se mohli lépe rozhodovat a předcházet krizím. Mezi hlavní přidané hodnoty jeho služby patří pořádek a zrychlení v předávání dokladů, nastavení a zrychlení schvalovacího procesů, nastavení reportingů a jeho pravidelné vyhodnocování s vedením firmy. Dále se také zabývá projekty výběrového řízení a implementací ERP systémů.

Právní služby - 3Advokáti s.r.o.

Komplexní právní služby z oblasti obchodního práva a transakcemi se společnostmi.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Martin Hykel

Martin je zakládající partner advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI, kde se specializuje na obchodní a korporátní právo, struktury, fúze a akvizice. V rámci své stávající advokátní praxe má za sebou Martin se svým týmem několik mezinárodních akvizic významných podniků v České republice a dále v rámci svého portfolia dlouhodobě spravuje několik středních a větších podniků. V rámci advokátní kanceláře 3ADVOKÁTI díky úzké specializaci každého z 13ti členného týmu dokáží pokrýt celé spektrum právních služeb. Zejména se zaměřují na právo obchodní a korporátní, včetně agendy duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů, dále na právo pracovní a na právo veřejných zakázek.

Poradenský butik - Luca Prague s.r.o.

Poradenský butik vedený Robertem Di Cursi, bývalým partnerem Mazars v Itálii, který zajišťuje komplexní služby a vyhledávání obchodních příležitostí pro české investory v Itálii a italské investory v regionu České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Roberto Di Cursi

Roberto je bývalým auditním partnerem společnosti Mazars v Itálii a  má více než 30 letou zkušenost z auditu a managementu mezinárodních obchodních operací. Roberto je taktéž hostujícím členem Komory daňových poradců ČR. Roberto hovoří italsky a anglicky. V současnosti je majitelem poradenského butiku Luca Prague, kde se specializuje na koordinaci odborných služeb a vyhledávání investičních příležitostí pro italské investory v zemích skupiny V4 a investory z ČR v Itálii.

Daňové poradenství a transferové ceny - KUREK daně s.r.o.

Transferové ceny a odborníci v oblasti mezinárodního zdanění, daně z příjmů a DPH.

Zodpovědný partner pro spolupráci v klastru: Mario Kurek

Mario je jednatelem společnosti KUREK daně s.r.o. Daním a účetnictví se věnuje od roku 2009, tudíž dosahuje komplexních dovedností napříč pestrou škálou klientského portfolia od mezinárodních korporací až po fyzické osoby. Po ukončení studia na VUT v Brně získal významné pracovní zkušenosti v mezinárodních i místních poradenských společnostech jako Deloitte, Grand Thornton či Warido, dále pak ve výrobních společnostech jako Pfizer, Akzo Nobel a Kofola. Mario je daňovým poradcem č. 5311, přičemž se svým týmem zajišťuje rovněž zpracování dokumentací k transferovým cenám či odborných stanovisek v této oblasti.