SVZ

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s audity účetních závěrek subjektů veřejného zájmu. Subjekty veřejného zájmu považujeme za naši významnou cílovou skupinu.

Auditujeme subjekty veřejného zájmu z oblasti pronájmu nemovitostí a výroby energie avšak členové našeho týmu mají také rozsáhlé zkušenosti s audity velkých zdravotnických zařízení a společností z oblasti farmacie a obchodu.

Díky našim zkušenostem rádi uvítáme mezi naše klienty také nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů a fondy rizikového kapitálu.